هتل

 • هتل دریا هتل دریا
  جزیره زیبای کیش، بلوار خلیج فارس
  شماره تماس : 07644424611
 • هتل سالار هتل سالار
  جزیره زیبای کیش، بلوار سنایی، پشت بازار ونوس
  شماره تماس : 07644423040
 • هتل ستاره هتل ستاره
  جزيره زيباي کیش، روبه روی هتل داریوش
  شماره تماس : 07644420410
 • هتل شایلی هتل شایلی
  جزيره زيباي كيش، میدان امیرکبیر، پشت هتل صدف
  شماره تماس : 07644423203
 • هتل فارابی هتل فارابی
  جزيره زيباي کيش، خيابان سنائى، ميدان سنائى، جنب بازار مریم
  شماره تماس : 07644423914
 • هتل قائم هتل قائم
  جزيره زيباي کیش، بلوار ساحل، روبروی بازار زیتون
  شماره تماس : 07644424410
 • هتل گلدیس هتل گلدیس
  جزیره زیبای کیش، بلوار ایران، بعد از شهرک آب و برق
  شماره تماس : 07644424464
 • هتل ونوس هتل ونوس
  جزيره زيباي کيش، خيابان سنائي، خيابان مشتاق، جنب بازار ونوس
  شماره تماس : 07644424027
 • هتل گاردنیا هتل گاردنیا
  جزيره زيباي كيش، بلوار خلیج فارس، بین ميدان حافظو امیر کبیر
  شماره تماس : 07644443153
 • هتل شباویز هتل شباویز
  جزيره زيباي کیش، بعد از بازار مرجان
  شماره تماس : 07644465172